تبلیغات
"فـטּ ڪلاب طرفداراטּ انیمه" - ._.
وقتی یه اوتاکو دلش گرفت..باس واسه خوش انیمه تجویز کنه:)

دریافت کد نقطه چین شدن دور عکس